Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła”! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

Jakie są cele szczegółowe programu?

 • Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności
 • Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie
 • Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania
 • Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

 • Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni
 • Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.

        Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do programu?

 • Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej
 • Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych)
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników
 • Spotkania i networking

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)

Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów programu.

Program „Zaułek Rzemiosła” jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.

Porozumienie – Zaułek Rzemiosła

Program – Zaułek Rzemiosła

Informacje dotyczące uczestnictwa w programie – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:

Informacje dotyczące uczestnictwa w programie – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu:

Data wydruku: 23.09.2021 19:42


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.