GARAŻE

OFERTA GARAŻY DO WYNAJĘCIA

Do pobrania:

wykaz garaży 20.04.2021 r.

2. TRYB I ZASADY NAJMU

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje do wynajęcia wolne garaże oraz miejsca postojowe. Przyjęcie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku. We wniosku należy podać rodzaj zamierzonej działalności oraz propozycję stawki czynszu najmu.

Wykaz garaży oraz miejsc postojowych, warunki najmu, wniosek do pobrania ze strony internetowej: www.zkzl.ekomako.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

664 467 740 lub 61 415 88 45

Do pobrania:

Umowa najmu lokalu użytkowego 28.04.2020 r.

Data wydruku: 29.07.2021 17:50


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.