ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 30.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej
  PF-U, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, dokumentacji technicznej i konserwatorskiej na wykonanie remontu konserwatorskiego w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu – zwanej dalej Dokumentacją,
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę obejmującej wykonanie remontu, na podstawie wykonanej Dokumentacji, a także wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz i decyzji oraz innych aktów niezbędnych do wykonania prac remontowych, będących przedmiotem Umowy,
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji,
 • wykonanie remontu konserwatorskiego budynku (zabytkowej kamienicy) przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu polegającego w szczególności na:
  1. renowacji elewacji z częściową rekonstrukcją wystroju architektonicznego,
  2. remoncie dachu,
  3. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku,
  4. wymianie części stolarki okiennej,
  5. remoncie przejazdu bramnego.

Termin składania ofert: 28-05-2018 13:00

Termin publikacji: 11-05-2018 12:31

Drukuj
Data wydruku: 25.05.2020 23:44


Załączniki

ogłoszenie (221 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (10.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (125.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Program Funkcjonalno - Użytkowy (5.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (251 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu (124.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 11.05.2018 12:33

Data aktualizacji informacji: 29.05.2018 15:47

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.