ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Załadunek i wywiezienie odpadów (w tym gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu

Przedmiotem zamówienia jest:  załadunek i wywiezienie wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu z nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych i zmieszanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek i wywóz na wysypisko śmieci wskazanych przez Zamawiającego odpadów, w tym gabarytowych, gruzu, nie znajdujących się w pojemnikach na odpady segregowane i zmieszane. Zamawiający przewiduje liczbę punktów adresowych przeznaczonych do sprzątania w ilości 300, odpady oraz gruzu do wywiezienia na wysypisko w ilości 60.000 kg.

Termin składania ofert: 22-10-2018 13:00

Termin publikacji: 12-10-2018 08:32

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 08:37


Załączniki

Ogłoszenie (215.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (967.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (134 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (455.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (118.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (114.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.10.2018 08:32

Data aktualizacji informacji: 20.12.2018 08:27