ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a w szczególności:

1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach ujętych w załączniku nr 10 do SIWZ;

2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego;

3) transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych;

4) rozliczenie usługi z podziałem na poszczególne Punkty Obsługi Klienta (POK);

5) wywóz odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez wykonawcę, zgodnie z przepisami:

– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2013.1399 z poźn. zm.);

– Uchwały Rady Miasta z dnia 11 grudnia 2012 r. Nr XLII/644/VI/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Termin składania ofert: 13-01-2016 00:00

Termin publikacji: 08-12-2015 00:00

Drukuj
Data wydruku: 20.09.2020 00:53


Załączniki

istotne postanowienia umowy (288.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 2015-ojs237-430634-pl (128.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 2016-ojs027-044066-pl (90.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (720.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (695.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zalacznik (122.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 08.12.2015 00:00

Data aktualizacji informacji: 08.12.2015 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.