ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części:

Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2 i 3, Część III – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 4, Część IV – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 5. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-IV zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

Termin składania ofert: 24-01-2018 12:00

Termin publikacji: 16-01-2018 08:12

Drukuj
Data wydruku: 22.09.2019 20:32


Załączniki

ogłoszenie (225.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (14.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (6.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (37.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (482.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania część II i III (308.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki cz.I i IV (137 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (131.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 16.01.2018 08:25

Data aktualizacji informacji: 09.02.2018 13:56