ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:

 • Istotnych Postanowieniach Umownych – zał. nr 8 do SIWZ;
 • Dokumentacji Projektowej – zał. nr 9 do SIWZ;
 • Przedmiarze robót – zał. nr 10 do SIWZ – stanowiącym jedynie dokument informacyjny, poglądowy;
 • Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 11 do SIWZ;
 • Decyzji pozwolenia na budowę – zał. nr 12 do SIWZ;
 • Wytycznych dotyczących kamery – zał. nr 13 do SIWZ
 • Wytycznych gestorów mediów dotyczących odbiorów – zał. nr 14 do SIWZ;
 • Zasadach wykonania operatów z inwentaryzacji budynków komunalnych Miasta Poznania oraz budynków wspólnot mieszkaniowych
  i współwłasności z udziałem Miasta Poznania – zał. nr 15 do SIWZ;
 • Wytyczne dotyczące kontenerów – zał. nr 16 do SIWZ;
 • Mapka poglądowa z podziałem na etapy – zał. nr 17 do SIWZ.

Uwaga!

 1. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy złożyć do dnia 16.07.2018 r. godz. 13:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2018 r. o godz. 13:15 w miejscu wskazanym w SIWZ.
 2. Termin wizji lokalnej: 10.07.2018 r. godz. 10:00-12:00. 

 

Termin składania ofert: 16-07-2018 13:00

Termin publikacji: 19-06-2018 15:45

Drukuj
Data wydruku: 19.09.2020 23:00


Załączniki

Ogłoszenie (273.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (61.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki do SIWZ - 10-17 (56.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 9 do SIWZ cz. 1 (288.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 9 do SIWZ cz. 2 (162.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o modyfikacji SIWZ - zmiana terminu (231.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin (86.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania_06.07.2018 (13 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_modyfikacja SIWZ, zmiana terminu (98.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki do odpowiedzi na pytania_06.07.2018 (4.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 1 do SIWZ_nowy formularz ofertowy (49 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zaktualizowane IPU (2.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (78.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (68.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie - unieważnienie (140.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.06.2018 15:43

Data aktualizacji informacji: 19.07.2018 14:21Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.