ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, polegających na:

– wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu,

– wykonaniu nowej nawierzchni tarasu,

– przebudowie odwodnienia tarasu,

– wykonaniu nowych profili kasetonów podniebienia tarasu,

– naprawie tynków w obrębie podniebień i podcieni tarasu,

– lokalnej konserwacji piaskowca w obrębie podcieni tarasu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Program Prac Konserwatorskich, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy /informacyjny.

– Istotne Postanowienia Umowne – zał. nr 8 do SIWZ.

Termin składania ofert: 05-11-2018 12:00

Termin publikacji: 18-10-2018 11:16

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 07:29


Załączniki

ogłoszenie (219.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (9.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (122 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (57.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (69.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (75 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu (124.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 18.10.2018 11:17

Data aktualizacji informacji: 16.11.2018 11:10