ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Wilczak 16

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Wilczak 16.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy /informacyjny.

– Istotne Postanowienia Umowne – zał. nr 8 do SIWZ.

Termin składania ofert: 03-01-2019 12:00

Termin publikacji: 14-12-2018 14:10

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 16:00


Załączniki

Ogłoszenie (215.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (7.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary (562.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (63.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (86.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (90 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (111.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.12.2018 14:11

Data aktualizacji informacji: 01.02.2019 08:35