ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 2 części.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych NZOZ zlokalizowanych w Poznaniu przy :

  • Starołęckiej 52 – renowacja piwnic i docieplenie budynku NZOZ,
  • Ziębickiej 16 – wykonanie prac remontowych w budynku NZOZ

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz

Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy /informacyjny.

– Istotne Postanowienia Umowne – zał. nr 8 do SIWZ.

Termin składania ofert: 05-09-2018 12:00

Termin publikacji: 20-08-2018 15:20

Drukuj
Data wydruku: 08.07.2020 10:11


Załączniki

ogłoszenie (222.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (10.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (238 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Starołęcka (3.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ziębicka (563.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (84.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odrzucenie oferty (84.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (128.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (129.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 20.08.2018 15:22

Data aktualizacji informacji: 22.10.2018 11:03

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.