ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw oraz dwóch siłowni zewnętrznych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – 5 części

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw przy:

– ul. Racjonalizatorów 7 w Poznaniu – część I zamówienia

– ul. Sypniewo 23 w Poznaniu – część II zamówienia

– ul. Nowe Zagórze 5-7/ Wieżowa 71 w Poznaniu – część III zamówienia

– ul. Łaskarza 2 w Poznaniu – cześć IV zamówienia

– ul. Podolańskiej 44 w Poznaniu – część V zamówienia

2.  Wykonanie dwóch siłowni zewnętrznych przy:

– ul. Sypniewo 23 w Poznaniu- część II zamówienia

– ul. Podolańskiej 44 w Poznaniu– część V zamówienia

Termin składania ofert: 11-07-2017 11:00

Termin publikacji: 26-06-2017 15:23

Drukuj
Data wydruku: 21.01.2020 01:40


Załączniki

ogłoszenie (299.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wytyczne do ogrodzenia (198.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wytyczne do chodnika (207.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

oświadczenie o dysponowaniu (1.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

karty techniczne urządzeń (14.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sypniewo karta placu (226.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sypniewo mapa (426.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Racjonalizatorów karta placu (247.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Racjonalizatorów mapa (750.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Podolańska karta placu (324.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Podolańska mapa (776.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Nowe Zagórze karta placu (234 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Nowe Zagórze mapa (892.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Łaskarza karta placu (204.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Łaskarza mapa (961.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Program funkcjonalno-użytkowy (1.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (122 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (497.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (309.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (108.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o zmianie umowy (115.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.06.2017 15:33

Data aktualizacji informacji: 13.03.2018 11:00