ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu.

1) ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku położonego przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu, (dz. nr 14/1, ark. 05, obręb Poznań).

2) koncepcji planowanych rozwiązań projektowych na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 pozwalającego na wjazd na działkę nr 14/1, ark. 05, obręb Poznań.

3) po akceptacji ekspertyzy i koncepcji przez Zamawiającego, dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego przez ww. budynek

4) projektu zjazdu z ul. Szyperskiej na teren działki 14/1 ark. 5 obręb Poznań przez odtworzony przejazd bramowy i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji.

5) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ww. zjazdu niezbędny do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

oraz:

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji pozwalających na odtworzenie bramy wjazdowej i wykonanie zjazdu;
b) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy tj. odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9

Termin składania ofert: 10-04-2017 00:00

Termin publikacji: 27-03-2017 00:00

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 04:40


Załączniki

dokumentacja (463 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

info z otwarcia (422.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (541.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 2017-ojs060-112099-pl (129.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (549.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zal-nr 2 jedz (115.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (993.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (102.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 27.03.2017 00:00

Data aktualizacji informacji: 05.06.2017 08:16

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.