Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, o której mowa w pkt. 3.1.1. sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z z zakresem obowiązków Wykonawcy – zał. nr 8 do SIWZ.] Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej wymienione części: – część 1- Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w 300 lokalach wskazanych przez Zamawiającego. – część 2- Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w 300 lokalach
wskazanych przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 26-07-2017 12:00

Termin publikacji: 17-07-2017 15:49

Drukuj
Data wydruku: 26.11.2020 08:07


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (167.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (909.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja o unieważnieniu postępowania (467.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie unieważnienie postępowania (96 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 17.07.2017 15:50

Data aktualizacji informacji: 31.07.2017 12:05Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.