ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, o której mowa w pkt. 3.1.1. sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z z zakresem obowiązków Wykonawcy – zał. nr 8 do SIWZ.] Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej wymienione części: – część 1- Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w 300 lokalach wskazanych przez Zamawiającego. – część 2- Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w 300 lokalach
wskazanych przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 26-07-2017 12:00

Termin publikacji: 17-07-2017 15:49

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 16:34


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (167.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (909.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja o unieważnieniu postępowania (467.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie unieważnienie postępowania (96 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 17.07.2017 15:50

Data aktualizacji informacji: 31.07.2017 12:05