ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wybudowanie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B,C) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą przy ul. Podolańskiej w Poznaniu (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B, C) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa sieci i przyłączy) w Poznaniu przy ul. Podolańskiej, obręb Golęcin, ark. 25 dz. 15/76, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego budynki A, B i C oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na u?ytkowanie budynków, b) uporządkowanie terenu budowy przed przystąpieniem do budowy 3 budynków mieszkalnych – wywóz gruzu znajdującego się na placu budowy oraz utylizację śmieci. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiący jedynie dokument informacyjny, poglądowy. Dodatkowo na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl, Zamawiający umieszcza badania geotechniczne sporządzone dla gruntu objętego inwestycją

Termin składania ofert: 12-11-2012 00:00

Termin publikacji: 24-10-2012 00:00

Drukuj
Data wydruku: 20.09.2020 00:36

Data wytworzenia informacji: 24.10.2012 00:00

Data aktualizacji informacji: 24.10.2012 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.