ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rubież w Poznaniu (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Rubież, obręb Naramowice; ark. 09; dz. 23/5, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego budynki oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków,
b) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska – tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 12 do SIWZ
c) uporządkowanie terenu budowy przed przystąpieniem do budowy 2 budynków mieszkalnych – wywóz gruzu znajdującego się na placu budowy oraz utylizację śmieci zgodnie z pkt.3.2.1.1. SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa- zał. nr 11 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 9 do SIWZ oraz przedmiar robót zał. nr 10 do SIWZ stanowiący jedynie dokument informacyjny, poglądowy.

Termin składania ofert: 02-10-2015 00:00

Termin publikacji: 03-08-2015 00:00

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 05:45


Załączniki

dokumentacja (62.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja uzup-2 (386.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja uzup-3 (2.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja uzup (7.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja siwz (100.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz (417.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz ii (230.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 197206-2015 (395.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 215514-2015 (140.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 243690-2015 (93.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 254112-2015 (92.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 321060-2015 (147.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki rubiex (307.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.08.2015 00:00

Data aktualizacji informacji: 03.08.2015 00:00

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.