COVID-19: Wytyczne dla pełnomocników

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przekazuje Wytyczne dla pełnomocników Miasta Poznania w zakresie uczestnictwa w spotkaniach z zarządami wspólnot mieszkaniowych, zarządcami nieruchomości wspólnych oraz członkami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania, jak również z wykonawcami prac prowadzonych
w nieruchomościach wspólnych.

Wytyczne mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników ZKZL sp. z o.o.
i społeczności lokalnej.

Wytyczne dla pełnomocników Miasta

Data wydruku: 05.07.2022 05:16


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.