ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (Archiwalne)

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przez majątek Zamawiającego rozumie się nieruchomości oraz części składowe nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Zamawiającego, a także będące w posiadaniu Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy oraz ruchomości stanowiące własność Zamawiającego – szczegółowy wykaz składników majątku Zamawiającego podlegający ubezpieczeniu został określony w załącznikach nr 1;2;3 do II części SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 04-02-2014 00:00

Termin publikacji: 23-01-2014 00:00

Drukuj
Data wydruku: 16.09.2019 10:04

Data wytworzenia informacji: 23.01.2014 00:00

Data aktualizacji informacji: 23.01.2014 00:00