ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu”

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu”

Zamawiający załącza następujące dokumenty informacyjne/pomocnicze:

Dokumentację projektową dla inwestycji,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotne Postanowienia Umowne dotyczące przetargu na Generalne Wykonawstwo Inwestycji:

dokumentacja budowlana

 

Termin składania ofert: 21-08-2017 11:00

Termin publikacji: 11-08-2017 14:49

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 08:04


Załączniki

ogłoszenie (169.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne postanowienia umowy (857.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja SIWZ (71.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (504 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (325.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (113.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 11.08.2017 15:00

Data aktualizacji informacji: 20.09.2017 11:42