ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” są roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/024. Budynki o których mowa powyżej znajdują się w Poznaniu przy:

  • Siemiradzkiego 2 – modernizacja instalacji odwadniającej, wykonanie iniekcji krystalicznej,
  • Łobżenickiej 8 – modernizacja instalacji wentylacyjnej,
  • Woźnej 13 – modernizacja klatek schodowych wraz z wymianą balustrad oraz stopni schodów, modernizacja instalacji elektrycznej,
  • Stawnej 8 – modernizacja klatek schodowych wraz z wymianą balustrad oraz stopni schodów, modernizacja instalacji elektrycznej,
  • Żupańskiego 13-13A – modernizacja połaci dachowej oraz wymiana nawierzchni podwórza,
  • Staszica 6 – modernizacja pokrycia dachowego wraz z opierzeniami oraz wymiana nawierzchni podwórza, wymiana kanalizacji deszczowej.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót- załącznik nr 10 do SIWZ.

Termin składania ofert: 07-11-2018 12:00

Termin publikacji: 22-10-2018 15:48

Drukuj
Data wydruku: 22.09.2019 21:18


Załączniki

Ogłoszenie (233.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (143.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 i 10 do SIWZ (32.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (107.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie cz. 2, 3, 5 i 6 (66.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki cz. 1, 4 (451.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie cz. 1 i 4 (87 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (112 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 22.10.2018 15:49

Data aktualizacji informacji: 25.02.2019 11:50