ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Remont lokali mieszkalnych 5 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.

1. ul. Wawrzyniaka 8 m 9

2. ul. Galla 11 a m 3

3. ul. Ratajczaka 13 m 8

4. ul. Bukowska 254 B 1 m 1

5. ul. Galla 9 c m 10

Wymagania związane z realizacją zamówienia:

Na podstawie art. 29 ust. 4, podpunkt 1, litera c ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zatrudniają osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym tj. w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225 ze zmianami), a przy realizacji zamówienia będą uczestniczyły wyłącznie osoby będące uczestnikami integracji społecznej.

Termin składania ofert: 11-12-2013 00:00

Termin publikacji: 25-11-2013 00:00

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 00:14

Data wytworzenia informacji: 25.11.2013 00:00

Data aktualizacji informacji: 25.11.2013 00:00