ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Przygotowanie założeń inwestycji budownictwa komunalnego przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

Przygotowanie założeń inwestycji budownictwa komunalnego przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu obejmujące:

  • przeprowadzenie analizy chłonności terenu,
  • wykonanie wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami z podziałem na dwa pola inwestycyjne oraz oszacowaniem kosztów proponowanych wariantów,
  • uzyskanie opinii gestorów sieci,
  • uzyskanie map zasadniczych,
  • wykonanie sondażowych badań geotechnicznych,
  • opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) uwzględniającego podział na dwa pola inwestycyjne i zakładającego możliwość etapowania inwestycji,
  • wykonanie ostatecznych wizualizacji z podziałem na dwa pola inwestycyjne,
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (DWZ) dla każdego z pól inwestycyjnych z osobna dla inwestycji budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.

Termin składania ofert: 09-02-2018 12:00

Termin publikacji: 02-02-2018 14:38

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 06:38


Załączniki

ogłoszenie (709.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularz ofertowy (436.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

mapa (339.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wytyczne (42.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (719.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 02.02.2018 14:39

Data aktualizacji informacji: 15.02.2018 11:37