ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy
ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  1. Zagospodarowanie Terenu Budowy;
  2. Prace rozbiórkowe i demontażowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz asfaltu;
  3. Wywóz gruzu;
  4. Przebudowę parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione;
  5. Rozbiórkę elementów budynku niezbędnych do wykonania przedmiotowej przebudowy.

Termin składania ofert: 03-08-2018 12:00

Termin publikacji: 18-07-2018 12:15

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 23:04


Załączniki

Ogłoszenie (244.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki nr 9-11 do SIWZ (12.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (56.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania do SIWZ + odpowiedzi_26.07.2018 (79.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania do SIWZ + odpowiedzi_27.07.2018 (150.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (74.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (86 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (128.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 18.07.2018 12:15

Data aktualizacji informacji: 10.10.2018 08:56