ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania (Archiwalne)

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania

1. ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnacji trawników o łącznej powierzchni 450.000 m2: b) przycięciu żywopłotów o łącznej długości 32.000 mb

2.ZADANIE II: PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW, USUWANIE DRZEW POWALONYCH PRZEZ WIATR. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr, tj.: a) przycięcie 400 sztuk drzew, b) przycięcie 2500 m2 krzewów, c) usunięcie 20 drzew powalonych przez wiatr.

3. ZADANIE III: WYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ USUWANIE KARPIN. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycinaniu drzew i krzewów, na które Zamawiający otrzymał decyzję zezwalającą na usunięcie wydaną przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, drzew i krzewów poniżej 10 lat oraz drzew owocowych z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu, usuwanie karpin drzew, w tym za pomocą środka chemicznego tj.: a) wycięcie drzew mniejsze niż 50 cm obwodu – 100 sztuk, b) wycięcie drzew 51-100 cm obwodu – 50 sztuk, c) wycięcie drzew 101-200 cm obwodu – 30 sztuk, d) wycięcie drzew większe niż 200 cm obwodu – 25 sztuk, e) mechaniczne usunięcie karpiny drzewa – 20 sztuk, f) usunięcie 1m2 korzenia drzewa za pomocą środka chemicznego – 20m2, g) wycięcie 1m2 krzewu bez karczowania korzeni – 450 m2, h) wycięcie 1m2 krzewu z karczowaniem korzeni – 50 m2, i) usunięcie 1 m2 korzenia krzewu za pomocą środka chemicznego – 20m2.

4. ZADANIE IV: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na nasadzeniach drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Zamawiającego, tj.: a) nasadzenie 120 sztuk drzew, b) nasadzenia 200 sztuk krzewów liściastych, c) nasadzenia 200 sztuk krzewów iglastych, d) roczna pielęgnacja nasadzonych drzew – 120 sztuk

Termin składania ofert: 07-02-2014 00:00

Termin publikacji: 24-01-2014 00:00

Drukuj
Data wydruku: 05.04.2020 17:39

Data wytworzenia informacji: 24.01.2014 00:00

Data aktualizacji informacji: 24.01.2014 00:00