ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi? wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego- postępowanie II (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi? wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia,) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci. b) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez Zamawiającego. 2) W zakres usługi wchodzi: opróżnianie oraz porządkowanie lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez Zamawiającego? opróżnianie oraz porządkowanie lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci? sprzątanie lokali przeznaczonych do przetargu lub sprzedaży: sprzątanie, lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi mycie okien, drzwi, podłóg, omiecenie pajęczyn, etc. /max. 50 lokali/? sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu usługi? zabezpieczenie ruchomości wywożonych do magazynu przed uszkodzieniem /worki foliowe? kartony? folia zabezpieczająca itp./? oznaczenie ruchomości składowanych do magazynu /adres, data czynności/? wykonanie dezynsekcji we wszystkich opróżnianych lokalach mieszkalnych /dezynfekcji lub deoderyzacji w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania max. 150 lokali/? usługi będą odbywały się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego lub Zarządcę? Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia do 9 eksmisji jednocześnie? rozliczenie usługi z podziałem na poszczególne Punkty Obsługi Klienta (POK) Zarządcy? każdorazowe potwierdzenie wykonania usługi przez Zarządcę? każdorazowe potwierdzenie odbioru ruchomości składowanych w magazynie przez pracownika ochrony? wykonanie usługi opróżnienia lokali zwolnionych w inny sposób niż w wyniku eksmisji w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia? świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się w całym czasie trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m. wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami w szczególności z uchwałą Rady Miasta Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania? uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Nr VI/30/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP? wywóz ruchomości odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez wykonawcę, zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z późn. zm.)? Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z 29.12.2014 r.)? Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2013.1399 z poźn. zm.)

Termin składania ofert: 07-01-2016 00:00

Termin publikacji: 29-12-2015 00:00

Drukuj
Data wydruku: 05.04.2020 19:08


Załączniki

istotne postanowienia umowy (365.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 354388-2015 (168.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

uniewaznienie (419.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 29.12.2015 00:00

Data aktualizacji informacji: 29.12.2015 00:00