ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opróżnianie oraz uporządkowanie 200 lokali będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opróżnianiu oraz uporządkowaniu 200 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz  z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na:

  1. opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci,
  2. opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, do magazynu
    lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego,
  3. opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci,
  4. opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego,
  5. sprzątaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Termin składania ofert: 14-11-2018 13:00

Termin publikacji: 05-11-2018 15:29

Drukuj
Data wydruku: 23.10.2019 00:54


Załączniki

Ogłoszenie (215.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (118 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia (100.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (103.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (127.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 05.11.2018 15:29

Data aktualizacji informacji: 04.01.2019 13:56