ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, b) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, c) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, d) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, e) sprzątaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Termin składania ofert: 07-02-2018 12:00

Termin publikacji: 30-01-2018 14:18

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 17:10


Załączniki

ogłoszenie (221 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (33.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (80.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania (78.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie unieważnienie (129.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.01.2018 14:18

Data aktualizacji informacji: 13.02.2018 13:11