ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opróżnianie oraz uporządkowanie 114 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, b) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, c) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, d) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, e) sprzątaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. W zakres usługi wchodzi: – opróżnianie oraz porządkowanie lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych na wysypisko śmieci albo do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez Zamawiającego; – sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu usługi; zabezpieczenie ruchomości wywożonych do magazynu przed uszkodzeniem /worki foliowe; kartony; folia zabezpieczająca itp./; – oznaczenie ruchomości składowanych do magazynu /adres, data czynności/; – usługi będą odbywały się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego; – Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia do 2 eksmisji jednocześnie; rozliczenie usługi z podziałem na poszczególne Punkty Obsługi Klienta (POK); – każdorazowe potwierdzenie wykonania usługi przez pracownika POK; – każdorazowe potwierdzenie odbioru ruchomości składowanych w magazynie przez pracownika ochrony; – wykonanie usługi opróżnienia lokali zwolnionych w inny sposób niż w wyniku eksmisji.

 

Termin składania ofert: 28-02-2018 12:00

Termin publikacji: 20-02-2018 12:41

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 10:53


Załączniki

ogłoszenie (219.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (32.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (96.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (97.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu (127.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 20.02.2018 12:41

Data aktualizacji informacji: 09.03.2018 14:37