ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na potrzeby prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części. Przedmiotowe zadania obejmują:

  1. Budynek przy ul. Starołęcka 36-38 – zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek użytkowy,
  2. Budynek przy ul. Żydowska 15A – kompleksowy remont dachu oraz elewacji budynku,
  3. Budynek przy ul. Galla 2D NZOZ – poszerzenie otworów drzwiowych wewnętrznych i wymianę stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi,
  4. Budynek przy ul. Jeżycka 6 – kompleksowy remont budynku.

Termin składania ofert: 20-09-2017 12:00

Termin publikacji: 04-09-2017 08:10

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 23:12


Załączniki

ogłoszenie (164.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (100.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załącznik nr 2 JEDZ (115.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (2.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania (559 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

rysunek otwory drzwiowe (196.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (520.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

sprostowanie informacji z otwarcia ofert (377 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (375.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (163.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 04.09.2017 08:10

Data aktualizacji informacji: 03.11.2017 15:24