ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnego położonego w Poznaniu przy
Naramowickiej 144A

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej poniżej.

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  1.  Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ)
  2. Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
  3. Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę),
  4. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

Termin składania ofert: 22-10-2018 12:00

Termin publikacji: 08-10-2018 11:44

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 22:36


Załączniki

Ogłoszenie (132.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU (140.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Rzuty (3.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 2 do SIWZ_JEDZ (29.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (52.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (505.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odrzucenie oferty (70.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (125.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (107.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 08.10.2018 11:44

Data aktualizacji informacji: 23.01.2019 09:31