ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarem oraz zinwentaryzowaniem WLZ, instalacji piorunochronnej i uziomów w budynkach – w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia są: usługi kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z zakresem o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w podziale na 4 części. Badaniem instalacji elektrycznej objęte są łącznie 532 lokale mieszkalne i użytkowe. Pomiarem i zinwentaryzowaniem objętych jest 446 budynków. Szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych przedmiotem niniejszego zamówienia znajduje się w załącznikach nr 9-12 do SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na IV części:

Część I – Usługi kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz pomiar i zinwentaryzowanie WLZ w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 2 (POK2), os. Piastowskie 77 w Poznaniu. Część I obejmuje 353 przeglądy instalacji elektrycznej i 167 budynków do zinwentaryzowania.

Część II – Usługi kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz pomiar i zinwentaryzowanie WLZ w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 3 (POK3), ul. por. Janiny Lewandowskiej 4/6a w Poznaniu. Część II obejmuje 0 przeglądów instalacji elektrycznej i 100 budynków do zinwentaryzowania.

Część III – Usługi kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz pomiar i zinwentaryzowanie WLZ w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 4 (POK4), ul. Łozowa 26 w Poznaniu. Część III obejmuje 0 przeglądów instalacji elektrycznej i 133 budynki do zinwentaryzowania.

Część IV – Usługi kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz pomiar i zinwentaryzowanie WLZ w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 5 (POK5), ul. Nehringa 2 w Poznaniu. Część IV obejmuje 179 przeglądów instalacji elektrycznej i 46 budynków do zinwentaryzowania.

Termin składania ofert: 05-10-2018 13:00

Termin publikacji: 27-09-2018 14:35

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 06:36


Załączniki

Ogłoszenie (226.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 9-12 do SIWZ - wykaz nieruchomości (531.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (59 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (94.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (463.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (132.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 27.09.2018 14:35

Data aktualizacji informacji: 02.11.2018 09:38