ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu przy:

  • Wrocławska 20/Podgórna 19-19A – modernizacja budynku,
  • Śniadeckich 6, 6a – modernizacja budynku,
  • Warszawska 25 – modernizacja elewacji budynku.

 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:

Istotnych Postanowieniach Umownych- zał. nr 8 do SIWZ,

Dokumentacji Projektowej, przedmiarze robót – stanowiącym jedynie dokument informacyjny poglądowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.- zał. nr 9 do SIWZ.

Termin składania ofert: 06-09-2018 12:00

Termin publikacji: 20-08-2018 15:27

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 09:28


Załączniki

ogłoszenie (225.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (11 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (242 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Warszawska 25 (8.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wrocławska 20/Podgórna 19/19a (282 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Śniadeckich 6-6A (176.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Śniadeckich 6-6A wizualizacja (8.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja o wizji (283.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (83.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie cz. I (67.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki (387.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (130.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 20.08.2018 15:35

Data aktualizacji informacji: 31.10.2018 14:28