ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp – pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów biodegradowalnych

Zamawiający – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników przeznaczonych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych w ilości 210 szt. pojemniki 120 litrów BIO , 415 szt. pojemniki 240 litrów BIO, 100 szt. pojemniki 240 litrów zielone, 102 szt. pojemniki 400 litrów BIO, 50 szt. pojemniki 400 litrów zielone

 

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 354 585,60 zł netto.

 

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 

Podstawa prawna: art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp, uzasadnienie: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. i Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. są podmiotami wskazanymi w art.3 ust.1 pkt.3 Pzp i obie spółki zostały utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, takich jak m.in. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie oraz zarządzanie składowiskiem odpadów. Miasto Poznań, które stanowi jednostkę sektora finansów publicznych wskazaną w art. 3 ust.1 pkt.1 Pzp ma 100% udziałów w obu spółkach, a obie spółki nie działają w zwykłych warunkach handlowych i jako jedyny wspólnik obu podmiotów Miasto Poznań ma wpływ na cele oraz decyzje podejmowane przez oba podmioty, a w szczególności zatwierdza roczne i wieloletnie plany rzeczowo-finansowe obu podmiotów. Ponad 90% działalności ZKZL sp. z o.o. i ZZO sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych im przez Miasto Poznań i oba te podmioty nie mają bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zostały zatem spełnione wszelkie przesłanki udzielenia zamówienia pomiędzy podmiotami ZKZL sp. z o.o. i ZZO sp. z o.o., o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp.

Termin składania ofert: 23-11-2018 12:48

Termin publikacji: 23-11-2018 12:48

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 01:02


Załączniki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (111.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 23.11.2018 12:51

Data aktualizacji informacji: 01.02.2019 12:21