ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Godziny urzędowania

W Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta przy ul. Matejki 57, które kompleksowo udziela informacji z zakresu działania Spółki oraz przyjmuje indywidualne zgłoszenia spraw. Biuro Obsługi Klienta jest otwarte w poniedziałek od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 15:30. Miejsce przyjmowania klientów: pokój 01

Wszystko załatwisz w jednym miejscu w Biurze Obsługi Klienta i zostaniesz kompleksowo obsłużony.

Klienci mogą komunikować się z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. osobiście, korespondencyjnie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl. Skargi, wnioski, interwencje oraz pisma, można składać w wybranej formie. W Biurze Obsługi Klienta prowadzony jest rejestr kancelaryjny korespondencji wchodzącej i wychodzącej.
Stosowana w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Instrukcja Kancelaryjna zapewnia w jednolity sposób tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie oraz ochronę dokumentów przed uszkodzeniem lub utratą. Stałą cechą rozpoznawczą jest znak sprawy. Prezes Spółki lub wyznaczony przez niego Dyrektor przyjmują osobiście klientów w sprawach interwencji i zażaleń w każdy poniedziałek od godziny 11.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 61 8694 870. Kierownicy działów merytorycznych przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 11.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 61 8694 901.
Powyższe procedury wprowadzone zostały zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością, spełniające wymagania ISO 9001:2009. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. Nr 133 poz.833/. 

 

Data wydruku: 22.09.2019 20:10