zamówienia publiczne

Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oraz uruchomienie instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 16 (Archiwalne)

Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oraz uruchomienie instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 16
Termin składania ofert: 10-08-2011 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44 i ul. Podolańskiej 52b3 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44 i ul. Podolańskiej 52b3 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.
Termin składania ofert: 18-07-2011 00:00 Więcej

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika (Archiwalne)

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika
Termin składania ofert: 04-07-2011 00:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna (Archiwalne)

Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz budowę biologicznej ...
Termin składania ofert: 28-06-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XI części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XI części: 1. ul. Bułgarska 130a/5 2. ul. Laskowa 12/11 3. ul. Gnieźnieńska 12/5 4. ul...
Termin składania ofert: 22-06-2011 00:00 Więcej

Nadzór inwestorski nad budową 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna (dz.2/47) z podziałem na zadania (Archiwalne)

Nadzór inwestorski nad budową 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna (dz.2/47) z podziałem na zadania: Zadanie 1: Nadzór inwestorski nad procesem realizacji prac budowlanych branży konstrukcyjno-architektonicznej (budowa budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu) wr...
Termin składania ofert: 07-06-2011 00:00 Więcej

Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych: Część 1 - budynek A - wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego budynki A, B, C i D oraz uzyskanie decyzji pozw...
Termin składania ofert: 06-05-2011 00:00 Więcej

Wykonanie wielowariantowej koncepcji restrukturyzacji i przekształcenia zakładu budżetowego – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (Archiwalne)

Przetarg ograniczony: Wykonanie wielowariantowej koncepcji restrukturyzacji i przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych obejmującej dwa etapy
Termin składania ofert: 29-07-2010 00:00 Więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Archiwalne)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont zwolnionych lokali mieszklanych
Termin składania ofert: 01-01-1970 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.