ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie ZKZL ul. Matejki 57 w Poznaniu (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy] w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych usytuowanej w budynku przy ul.Matejki 57 w Poznaniu, prowadzonej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym, obejmującej w swoim zakresie równie? obsługę systemu alarmowego oraz obsługę systemu wizyjnego.

Termin składania ofert: 24-11-2011 00:00

Termin publikacji: 15-11-2011 00:00

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 06:13


Załączniki

odpowiedzi na zapytania do siwz (904.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 378384-2011 (56.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 441578-2011 (45.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz x wzor umowy (24.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zawiadomienie o wynikach (193.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 15.11.2011 00:00

Data aktualizacji informacji: 15.11.2011 00:00

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.