ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz monitorowanie sygnałów antynapadowych z 5 terenowych Punktów Obsługi Klienta ZKZL sp. z o.o.

Świadczenie usług polegających na: 1.całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 . poz. 1432 tekst jednolity ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ] w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., prowadzonej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym, obejmującej w swoim zakresie również obsługę systemów: alarmowego, przeciwpożarowego, oraz systemu CCTV-telewizji przemysłowej; 2. monitorowaniu sygnałów antynapadowych z 5 terenowych Punktów Obsługi Klienta ZKZL sp. z o.o. wraz z interwencją grupy patrolowo-interwencyjnej w przypadku uruchomienia sygnału.

Termin składania ofert: 15-12-2017 12:00

Termin publikacji: 01-12-2017 10:04

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 07:34


Załączniki

ogłoszenie (131.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (5.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załącznik JEDZ (115.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na pytania do siwz (888.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (41 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (82 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (374.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (101.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 01.12.2017 10:04

Data aktualizacji informacji: 05.02.2018 13:23