ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Budowa socjalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą (budowa 6 budynków A, B, C, D, E, F – 50 mieszkań).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, w szczególności wywóz gruzu znajdującego się na Terenie Budowy oraz utylizacja odpadów;
 2. usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na Terenie Budowy najpóźniej do dnia wskazanego w decyzji Prezydenta Miasta Poznania, która zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy;
 3. wybudowanie socjalnego osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i małą architekturą, na terenie położonym
  w Poznaniu przy ulicy Darzyborskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 8/7 (dla przyłączy), 8/8 22, obręb Kobylepole, zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę z dnia 31.05.2017 r., nr 1180/2017 i z dnia 30.08.2017 r., nr 1889/2017 oraz Dokumentacją Projektową, a nadto wykonanie nowych zjazdów oraz zagospodarowanie terenu otaczającego budynki;
 4. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu;
 5. koordynowanie robót związanych z wykonaniem przyłączy i/lub sieci mediów przez gestorów mediów (m.in. przez ENEA S.A., PSG Sp. z o.o.) oraz usunięciem kolizji
  z istniejącą infrastrukturą (w szczególności uzgodnienie terminów i warunków wykonania przyłączy i/lub sieci);
 6. zapewnienie wyposażanego w meble biurowe kontenera biurowego do wyłącznej dyspozycji pracowników Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru, podłączonego
  do zasilania Terenu Budowy wraz z dostępem do węzła sanitarnego;
 7. zamontowanie na Terenie Budowy co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz (kamery) umożliwiającego śledzenie postępu robót on – line oraz dokumentowanie postępu robót na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu adresu IP łącza kamer / kamery. Specyfikacja urządzenia rejestrującego została określona w załączniku nr 14 do SIWZ;

Termin składania ofert: 25-05-2018 12:00

Termin publikacji: 26-04-2018 13:54

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 11:44


Załączniki

ogłoszenie (219.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (13.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (120.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (58.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (104.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja (91.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi (196.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

projekt (231.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ( bytes)

ico Pobierz/Otwórz plik

odrzucenie ofert (68 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (111.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (129.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.04.2018 13:56

Data aktualizacji informacji: 27.07.2018 14:08