ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Biskupińskiej w Poznaniu

Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska – tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Decyzja Wydziału Ochrony Środowiska zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych i utrzymanie nasadzonych drzew i krzewów zgodnie z wymaganiami decyzji Wydziału Ochrony Środowiska przez okres udzielonej gwarancji.
 2. wybudowanie 8 wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych), drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i małą architekturą na terenie położonym w Poznaniu przy ulicy Biskupińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 5/788, 5/789, 5/790, 5/798, ark. 7, obręb Strzeszyn o łącznej powierzchni 318 ha, zgodnie  z decyzją  pozwolenia na budowę z dnia 07.04.2017 r., nr 731/2017 oraz dokumentacją projektową, a nadto wykonanie nowych zjazdów, zagospodarowanie terenu otaczającego budynki oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków.
 3. koordynacja wykonania przyłączy mediów realizowanych przez gestorów
  (ENEA, PSG itp.)
 4. zapewnienie wyposażanego w meble biurowe kontenera biurowego dla inspektorów nadzoru przedmiotowej inwestycji podłączonego do zasilania placu budowy na cały okres realizacji robót budowlanych,
 5. Zakup i montaż budek dla jerzyków w ilości 70 na elewacjach północnych
  i wschodnich budynków zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego.
 6. w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na placu budowy co najmniej 1 kamery umożliwiającej śledzenie postępu prac
  on – line oraz dokumentowanie postępu prac związanych z realizacją inwestycji
  na stronie internetowej Zamawiającego. Wytyczne dotyczące monitoringu/kamery   zostały określone w załączniku nr 14 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie, by Wykonawca wykonał dodatkowe malowanie klatek schodowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich budynków. Dodatkowe malowanie powinno zostać uwzględnione w ofercie.

Termin składania ofert: 14-07-2017 12:00

Termin publikacji: 23-06-2017 15:36

Drukuj
Data wydruku: 19.09.2020 23:49


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (172.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1 (16 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (96.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 3 (67.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 4 (51.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 5 (108.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 6 (56 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 7 (107.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert (76.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na pytania do SIWZ (1.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

plan sytuacyjny (4.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załączniki (83 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do SIWZ_2 (229.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (516.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki postępowania (965 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (103.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 23.06.2017 15:38

Data aktualizacji informacji: 25.08.2017 13:46Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.