Najem lokali użytkowych Wolne lokale użytkowe Wolne grunty
adres powierzchnia w m? zarządca przeznaczenie
ul.Sypniewo 2 działka nr 3/18-2085 m?, ark.02, obręb Piotrowo działka nr3/20-6854 m?, ark.02, obręb Piotrowo  ZKZL Sp. z o.o.  grunt + obiekty zabytkowe o charakterze użytkowym- przeznaczenie i zakres prac remontowych do uzgodnienie z Wynajmującym 
28 Czerwca 1956r. nr 149 dwa miejsca na pylonie, każde o wym. 0,5m X 2m, usytuowane jeden przy drugim  ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  miejsca na pylonie 
os. Piastowskie 81   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Kórnicka 24   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
os. Marysienki 25   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Garczyńskiego 15/17   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Opolska 58   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
os. B. Chrobrego 118   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Kasprzaka 16   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Starołęcka 52   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Grunwaldzka 50   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Grochowska 50   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Grochowska 110   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Głogowska 148   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Ognik 18   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Bałtycka 13   ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cele reklamowe na 2 billboardy 
ul. Golęcińska 6   ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cele reklamowe 
ul. Chartowo 31 m? do ustalenia-część działki nr 2/1, ark. 07, obręb Chartowo  ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cele parkingowe i inne 
ul. Golęcińska 6 8.136 m? ( część działki 8/3, ark.15, obręb Golęcin)  ZKZL Sp. z o.o.  różne 
ul. Dolna Wilda 89 1.111,04 m?  ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt pod parking 
Nadolnik ok.1064 m?  ZKZL Sp. z o.o.  parking - do wykonania odwodniewnie i oświetlenie terenu 
Nadolnik ok.4200 m ? + 630 m? drogi dojazdowej  ZKZL Sp. z o.o.  teren pod parking- do wykonania oświetlenie, ułożenie kostki brukowej, lub płyty ażurowej, w przypadku kostki brukowej dodatkowo do wykonania odwodnienie terenu, utwardzenie drogi dojazdowej,dokumentacja techniczna, mapki,kosztorys do wglądu w ZKZL  
Naramowicka 112   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
Grunwaldzka/Babimojska 162m2, obręb Junikowo, ark.33, część działki nr 11/15 i 15/54  ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cele parkingowe 
Grunty przy budowlach obronnych/forty, schrony i bunkry fortfikacyjne- adresy według wykazu budowli obronnych/ m? do ustalenia  ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele magazynowe, reklamowe i inne- do ustalenia z Wynajmującym 
Wniosek o najem gruntu - Pobierz pdf
Uwagi:

1. W celu wynajęcia gruntu należy złożyć wniosek w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
2. Informację dot. gruntu można uzyskać w siedzibie ZKZL Sp. z o.o..
3. Wniosek o najem gruntu winien posiadać niżej wymienione załączniki:
  a. wypis z rejestru gruntów,
  b. nieaktualizowaną mapę zasadniczą lub ewidencyjną z zaznaczeniem jego usytuowania w obrębie nieruchomości,
  c. potwierdzenia zarządcy o usytuowaniu gruntu w granicach nieruchomości zarządzanej przez ZKZL Sp. z o.o.,
  d. informację o powierzchni gruntu pod wynajem na wnioskowany cel.

realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies