Najem lokali użytkowych Wolne powierzchnie do zagospodarowania Wolne grunty
adres powierzchnia w m2 zarządca przeznaczenie
ul. Sypniewo 2 działka nr 3/18 - 2085 m2 ark. 02, obręb Piotrowo działka nr 3/20 - 6854 m2, ark. 02, obręb Piotrowo  ZKZL Sp. z o.o.  grunt + obiekty zabytkowe o charakterze użytkowym - przeznaczenie i zakres prac remontowych do uzgodnienia z Wynajmującym 
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149 dwa miejsca na pylonie, każde o wym. 0,5m X2m, usytuowane jeden przy drugim  ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  miejsca na pylonie 
os. Piastowskie 81   ZZN Sp. z o.o POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Kórnicka 24   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
os. Marysieńki 25   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Garczyńskiego 15/17   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Opolska 58   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
os. B. Chrobrego 118   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Kasprzaka 16   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Starołęcka 52   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Grunwaldzka 50   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Grochowska 50   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Grochowska 110   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Głogowska 148   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Ognik 18   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
ul. Golęcińska 6   ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cele reklamowe 
ul. Chartowo 31 m2 do ustalenia-część dzialki nr 2/1, ark. 07,obręb Chartowo  ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cale parkingowe i inne 
ul. Golęcińska 6 8136 m2 (część działki nr 8/3, ark. 15, obręb Golęcin)  ZKZL Sp. z o.o.  różne 
Nadolnik ok. 1064m2  ZKZL Sp. z o.o.  parking - do wykonania odwodnienie i oświetlenie terenu 
Nadolnik ok.4200m2 + 630m2 drogi dojazdowej  ZKZL Sp. z o.o.  teren pod parking - do wykonania oświetlenie, ułożenie kostki brukowej, lub płyty ażurowej, w przypadku kostki brukowej dodatkowo do wykonania odwodnienie terenu, utwardzenie drogi dojazdowej, dokumentacja techniczna, mapki, kosztorys do wglądu w ZKZL 
Naramowicka 112   ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele reklamowe 
Grunwaldzka/Babimojska 162m2, obręb Junikowo, ark. 33, część działki nr 11/15 i 15/54  ZKZL Sp. z o.o.  grunt na cele parkingowe 
Kanclerska 31/33 1178m2  ZZN Sp. z o.o. POK nr 6  grunt na cele parkingowe, termin wynajęcia do 30.06.2017r. 
Grunty przy budowlach obronnnych/forty, schrony i bunkry fortyfikacyjne-adresy według wykazu budowli obronnych/ m2 do ustalenia  ZZN Sp. z o.o. POK nr 2  grunt na cele magazynowe, reklamowe i inne - do ustalenia z Wynajmującym 
Wniosek o najem gruntu - Pobierz pdf
Uwagi:

1. W celu wynajęcia gruntu należy złożyć wniosek w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
2. Informację dot. gruntu można uzyskać w siedzibie ZKZL Sp. z o.o..
3. Wniosek o najem gruntu winien posiadać niżej wymienione załączniki:
  a. wypis z rejestru gruntów,
  b. nieaktualizowaną mapę zasadniczą lub ewidencyjną z zaznaczeniem jego usytuowania w obrębie nieruchomości,
  c. potwierdzenia zarządcy o usytuowaniu gruntu w granicach nieruchomości zarządzanej przez ZKZL Sp. z o.o.,
  d. informację o powierzchni gruntu pod wynajem na wnioskowany cel.

realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies