Aktualności AKTUALNOŚCI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30.06.2015, 04:02
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zawiadamia, że mieszkania położone przy ul. Jackowskiego 29/2 oraz ul. Zeylanda 5/3 zostają wycofane z wykazu lokali do remontu bądź adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne we własnym zakresie i na własny koszt, który został podany do publicznej wiadomości 01 czerwca 2015 roku. Informujemy, że lokale te zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.


30.06.2015, 01:24
W tegorocznej edycji programu "Przyjazne Podwórko" bierze udział 12 poznańskich wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie zgłoszone projekty zyskały właśnie akceptację komisji konkursowej. Szacowany koszt prac wynosi prawie 750 tys. zł. Dofinansowanie przez Miasto Poznań zaplanowanych przez wspólnoty przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki podwórek wyniesie prawie 190 tys. zł. Do końca roku wypięknieją tereny przy wspólnotach na Starym Mieście, Wildzie, Łazarzu i Jeżycach. Idea programu zakłada sfinansowanie z miejskiej kasy 50 procent kosztów inwestycji. Wsparcie Miasta nie może być jednak większe niż 20 tys. zł.


realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies