X
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - ZKZL Poznań | Strona startowa ZKZL

 


Aktualności

01.12.2015, 09:15
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i poznańską Komendą Miejską Policji możliwe jest przekształcenie stosunku najmu wynikającego z decyzji administracyjnej uprawniającej do zamieszkiwania w mieszkaniach pozostających w dyspozycji Policji w najem zawarty na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Po tym przekształceniu, w przypadku przeznaczenia przez Miasto Poznań przedmiotowych lokali do sprzedaży, możliwe będzie skorzystanie przez najemców z prawa pierwszeństwa nabycia tych lokali.


06.11.2015, 03:27
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zawiadamia, że w poniedziałek 9 listopada od godz. 08.00 do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania do budynków położonych przy ul. Nowy Świat 13 oraz przy Pl. Waryńskiego 2,3,9. O utrudnieniach, za które przepraszamy, informuje dostawca energii cieplnej do tych nieruchomości, firma Veolia S.A.


06.11.2015, 03:26
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że lokal położony przy ul. Staszica 15 m. 10 w Poznaniu zostaje wycofany z wykazu lokali do remontu bądź adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne we własnym zakresie i na własny koszt, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 02 listopada 2015r.


wiecej aktualnosci
wiecej przetargow

Zamówienia bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych


Czytaj całość
realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies