X
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - ZKZL Poznań | Strona startowa ZKZL

 


Aktualności

30.06.2015, 04:02
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zawiadamia, że mieszkania położone przy ul. Jackowskiego 29/2 oraz ul. Zeylanda 5/3 zostają wycofane z wykazu lokali do remontu bądź adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne we własnym zakresie i na własny koszt, który został podany do publicznej wiadomości 01 czerwca 2015 roku. Informujemy, że lokale te zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.


30.06.2015, 01:24
W tegorocznej edycji programu "Przyjazne Podwórko" bierze udział 12 poznańskich wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie zgłoszone projekty zyskały właśnie akceptację komisji konkursowej. Szacowany koszt prac wynosi prawie 750 tys. zł. Dofinansowanie przez Miasto Poznań zaplanowanych przez wspólnoty przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki podwórek wyniesie prawie 190 tys. zł. Do końca roku wypięknieją tereny przy wspólnotach na Starym Mieście, Wildzie, Łazarzu i Jeżycach. Idea programu zakłada sfinansowanie z miejskiej kasy 50 procent kosztów inwestycji. Wsparcie Miasta nie może być jednak większe niż 20 tys. zł.


19.06.2015, 03:56
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zawiadamia, że od godz. 2:30 w poniedziałek, 22.06.2015r. do godz. 01:30 we wtorek, 23.06.2015r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków przy ul. Cichej 10/11 oraz al. Niepodległości 29. O utrudnieniach, za które przepraszamy, informuje dostawca ciepłej wody do tych nieruchomości, firma Veolia S.A.


wiecej aktualnosci
wiecej przetargow

Ogłoszenie o postępowaniu w przedmiocie zbycia wierzytelności


Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ogłasza postępowanie w przedmiocie zbycia wierzytelności przysługujących Spółce wobec Pana Adama Kartowicza prowadzącego działalności pod firmą ECO-LIFE Adam Kartowicz w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 24/7 z tytułu zaległości wynikających z najmu i bezumownego korzystania z lokali użytkowych o łącznej wartości 36 179,20 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100). Oferty należy składać w siedzibie organizatora postępowania do dnia 29.06.2015r. do godziny 10.00 (Punkt Obsługi Klienta ZKZL sp. z o.o.), w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na zbycie wierzytelności”.
Czytaj całość
realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies